Петя Кузева

Петя Кузева

Петя е адвокат, специализиращ в областта на гражданското и търговското право с фокус върху търговски сделки, корпоративно управление, сливания и придобивания, търговска несъстоятелност, финансови транзакции, сделки с недвижими имоти, лични и вещни обезпечения. Тя осъществява процесуално представителство по граждански, търговски и административни дела. Петя има значителен опит в сферата на  банковото право, в т.ч. по въпроси, свързани с кредитиране, събиране на вземания по съдебен ред, вътрешнобанкови процедури, надзор на БНБ, платежни сметки и услуги, трежъри продукти. Преди да се присъедини към екипа на АД „Грънчарова и Стоянов“ Петя е работила в местна и в международна адвокатска кантора, в различни отдели на банка, част от международна банкова група, както и е била част от екипа юристи на голям български холдинг. Участието й в множество международни проекти, преобразуването на две български банки, както и воденето на дела с фактическа и правна сложност и голям материален интерес са били ценни предизвикателства за нея. Завършила е специалност „Право“ в СУ „Св. Климент Охридски“ през 2010 г., а оттогава насам не спира да обогатява знанията си и да следи актуални правни въпроси чрез участие в семинари и квалификационни курсове.