Нели Данчева

Нели Данчева

Нели е Магистър по Право от декември 2015г. и младши адвокат, вписан САК. Още като студент започва своя опит и проявява интерес в областта на трудовото, облигационното, търговското и корпоративното право. Работи в областта дружественото и търговско право, осъществява представителство пред Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ, подпомага кантората в процесуалното представителство, изготвяне на договори и документи и консултиране на клиенти в гражданско-правната материя.