Кристиян Георгиев

Кристиян Георгиев

Кристиян се интересува от търговско и вещно право. Практиката му е свързана с проучване на съдебната практика, подготовка и преглеждане на договори от различен вид. Кристиян води цялостната кореспонденция с администрацията и съдилищата в страната, за да отговарят за удовлетворяване на интересите на нашите клиенти. Завършил е право в Софийския университет "Свети Климент Охридски" през 2022 г.