Ива Грънчарова

Ива Грънчарова

Като адвокат, Ива професионално специализира в областта на бизнес консултирането, по конкретно във връзка с възможностите за събиране на вземания, представителство и посредничество с финансови и нефинансови институции относно възможностите за банково кредитиране и успешно финансово планиране.
Нейната практика е свързана често и с консултиране на чуждестранни корпоративни формирования и инвеститори, изграждане на бизнес – стратегии относно подходящо управление на капитали и финанси, закупуване на търговски недвижими имоти и представителство пред съответните институции.
Ива има  богат опит в широк спектър от въпроси от трудово –правни до търговски и процесуални. Нейният опит преди основаването на Адвокатско дружество Грънчарова и Стоянов, включва работа за международни компании и други правни кантори.