Григор Стоянов

Григор Стоянов

Григор е част от екипа на Адвокатско дружество Грънчарова и Стоянов от 2014 г. През 2017 г. завършва Софийския университет „Св. Климент Охридски“, специалност Право, степен- магистър. Има опит и работи в областта на облигационното, вещното и търговското право, в трудовата заетост на чужденци, както и в процедурата по придобиване на разрешение за работа и пребиваване тип „Синя карта на Европейския съюз“.