Велизар Стоянов

Велизар Стоянов

Велизар е съосновател и управляващ съдружник. Своето професионално развитие започва в сферата на търговското и корпоративното право. Познава в детайли банковото право и всички процедури, свързани с лицензиране, водене на преговори и медиация с банкови финансови институции. Велизар има опит в предоставянето на консултации в областта на платежните услуги, капиталови пазари и финансови инструменти. Неговата практика е концентрирана и в oказването на правно обслужване на търговски дружества, включително на такива с чуждестранно участие, по въпроси, свързани със сливане, придобиване, преструктуриране, оздравяване на предприятия. Редица негови проекти са включвали консултиране и надлежна проверка на цялостното бизнес планиране на нефинансови институции, търговски недвижими имоти, договорни структури. Адвокатската кантора е основана от Велизар Стоянов съвместно с Ива Грънчарова през 2009 година. Преди това Велизар е работил на самостоятелна правна практика, както и в други правни кантори и финансови институции. Негови изследвания в областта на несъстоятелността и международното частно право са публикувани в различни правни платформи.